Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI,
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Stałeś się ofiarą nieuczciwej konkurencji albo chcesz się
uchronić przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji?

Stałeś się ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji? 

Radca prawny - prawo konkurencji

Konkurencja podszywa się pod Ciebie lub w inny sposób narusza Twoje prawa? Napisz do nas!

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Sprawdzimy, czy działanie jest czynem nieuczciwej konkurencji

JAKIE ROSZCZCZENIE?!

Analiza roszczeń w związku z czynem nieuczciwej konkurencji

POSTĘPOWANIE

Reprezentacja w sprawie z czynu nieuczciwej konkurencji

DORADZTWO

Doaradzamy w zakresie spraw związanych z czynami nieuczciwej konkurencji

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Kancelaria radcy prawnego doradza klientom korporacyjnym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, w szczególności w sprawach związanych z problematyką nadużywania pozycji dominującej, zawieraniem porozumień antykonkurencyjnych czy stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych. Naszym celem jest zapewnienie zgodności przedsięwzięć realizowanych przez podmioty gospodarcze z krajowymi i unijnymi regulacjami prawa konkurencji i konsumentów.

Radca prawny z naszej kanecelarii doradzi także w procesie koncentracji przedsiębiorstw, dokonując oceny transakcji pod kątem obowiązku uzyskania zgody Prezesa UOKiK oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Nasz radca prawny dokona oceny zgodności umów i regulaminów z prawem konsumenckim z uwzględnieniem rejestru klauzul niedozwolonych. W ramach obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych nasza kancelaria radcy prawnego reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przed organami ochrony konkurencji, a także w postępowaniach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych.

Porozumienia antykonkurencyjne - nasz radca prawny wyjaśnia czym są i co za nie grozi? Konkurencja podlega szczególnej ochronie ze strony prawa. Nic w tym dziwnego, bowiem zadaniem prawodawcy jest zagwarantowanie warunków, w których każdy przedsiębiorca ma równe szanse na rynku a konkurencja jest sprawiedliwa i uczciwa. W związku z tym, sformułowany został zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień między przedsiębiorcami.

Czy przejęcie pracownika konkurencji jest czynem nieuczciwej konkurencji? - radca prawny wyjaśnia w jakiej sytuacji. Wykwalifikowany i doświadczony pracownik stanowi znaczącą pomoc dla przedsiębiorcy w prowadzeniu jego działalności gospodarczej. Bywa jednak tak, w szczególności w specjalistycznych branżach, że ciężko jest znaleźć takiego pracownika, ze względu na to, że pozostaje już stroną stosunku pracy lub w inny sposób współpracuje z konkurencyjnym przedsiębiorcą. W związku z tym, aby pracownika już zatrudnionego nakłonić do zmiany pracy, należy przedstawić mu konkurencyjne warunki. Należy jednak być ostrożnym, aby nie popełnić czynu nieuczciwej konkurencji, jakim jest tzw. przejmowanie pracowników konkurencji.

We wcześniejszym wpisie radca prawny omówił pojęcie nieuczciwej praktyki rynkowej oraz rodzaje takich praktyk. Celem przypomnienia, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznaje się w szczególności praktyki rynkowe wprowadzające w błąd oraz agresywne praktyki rynkowe.

W ninijszym wpisie radca prawny wyjaśnia czym jest czyn nieuczciwej konkurencji? Prawo unijne oraz prawo polskie zawierają regulacje zapobiegające nieuczciwej konkurencji i zwalczające ją. Dotyczą one wszelkiej działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej, budownictwa, handlu czy usług. Uzasadnieniem jest prawne zapewnienie uczciwości konkurencji i wyrównanie szans na rynku dla przedsiębiorców. Prawo formułuje różne rodzaje czynów nieuczicwej konkurencji. Przyjrzymy się kilku z nich.

Wśród czynów nieuczciwej konkurencji określonych w ustawie, wyróżniona została tzw. sprzedaż lawinowa. Zasadniczo jest ona czynem tego rodzaju, jednakże istnieją wyjątki od tej reguły. W niniejszym artykule podejmiemy próbę analizy sprzedaży lawinowej pod kątem naruszenia uczciwej konkurencji oraz ewentualnych konsekwencji tego czynu.

Czy reklama może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji? W katalogu czynów nieuczciwej konkurencji wyróżniona została nieuczciwa reklama. Nie budzi to wątpliwości, bowiem reklama to jeden z podstawowych mechanizmów napędzających działalność gospodarczą. Stanowi ona środek przekazu zachęcający klientów do skorzystania z oferty danego przedsiębiorstwa. Nic dziwnego zatem, że prawodawca krajowy i unijny zdecydowali się na ustalenie reguł, dzięki którym reklamy będą uczciwe oraz nie będą naruszały zasad konkurencji.

W jednym z poprzednich wpisów nasz radca prawny omówił niektóre z czynów nieuczciwej konkurencji. Wspomniano w tym wpisie także, że w przypadku popełnienia takiego czynu przez przedsiębiorcę, przysługują środki prawne pozwalające na przeciwdziałanie takim czynom. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyznacza katalog takich środków.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, w jakis posób następuje naruszenie tajemnicy i jakie prawa ci przysługują w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W artykule dotyczącym pojęcia i rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji, jako czyn tego rodzaju zostało wyróżnione naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nic w tym dziwnego, bowiem każde przedsiębiorstwo, które odniosło sukces na rynku, posiada swoje tajemnice i dzięki nim może prowadzić swoją działalność w efektywny sposób. W związku z tym, prawodawca krajowy i unijny uznali, że zachowanie polegajace na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu takich informacji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Czy przejmowanie klientów konkurencji może stanowić czyn nieuczciwej konkurecnji - radca prawny wyjaśnia. W obrocie gospodarczym bywają sytuacje, w których przedsiębiorcy, chcąc rozszerzyć swoją ofertę i przejąć klientów konkurencyjnych podmiotów, czynią to niezgodnie z przepisami prawa i narażają się na odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Warto zatem znać uregulowania dotyczące kierowania ofert do klientów konkurencji, aby uniknąć wszelkich niedogodności.

Nieuczciwe praktyki rynkowe w obrocie konsumenckim - czym sa i jak je zwalczać? Jakie roszczenia i komu przysługują?

Konsument podlega prawnej ochronie w obrocie cywilnoprawnym, jako strona nieprofesjonalna. Przedsiębiorców traktuje się bowiem jako fachowców, a konsument może być stroną stosunku prawnego wyłącznie z przedsiębiorcą. W związku z tym, Unia Europejska i Polska podejmują działania, mające zagwarantować konsumentom bezpieczeństwo przed nieuczicwym postępowaniem przedsiębiorców. Przykładem tego jest ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która powstała w konsekwencji wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej w tej sprawie.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

  • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
  •  
  • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

  • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
  • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII 

Polityka prywatności

Strona naszej kancelarii prawnej korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznaj się ze sposobem korzystania z plików cookies, a także ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych. Czy pozwolisz nam korzystać z plików cookies? Zapoznaj się z naszą