Odszkodowania

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08
images/radca_prawny_odszkodowania.png

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek!

POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ

Radca prawny z naszej kancelarii prawnej pomoże w uzyskaniu odszkodowania w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, błędem medycznym oraz w związku z innymi zdarzeniami. Nasz prawnik pomoże również członkom rodziny, którzy utracili najbliżyszch w różnego rodzaju wypadkach. Nasz radca prawny zapewni profesjonalną obsługę na etapie polubownego oraz sądowego dochodzenia odszkodowania.

Jak możemy pomóc?

 71 719 59 08
  736 860 916
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z wypadkiem komunikacyjnym.

kancelaria odszkodowanie wypadek

Błędy medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski lub zaniedbanie medyczne.

blad medyczny odszkodowanie

Wypadki przy pracy

Odszkodwanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

odszkodowanie wypadek przy pracy

Inne szkody

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, nieudane wakacje, inne zdarzenia.

kancelaria odszkodowanie

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach samochodowych!Radca prawny pomoże uzyskać pełne odszkodowanie na drodze postępowania sądowego.
Ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty pełnego odszkodowania! Zadzwoń bądź napisz do naszego prawnika już dziś! Zapraszamy do naszej kancelarii odszkodowawczej.

Sprawdź dlaczego warto! Walczymy o wysokie odszkodowania!

 • 01PRZEDE WSZYTKIM KOSZTY
  kancelarie odszkodowawcze zwykle współpracują z pośrednikami i zewnętrznymi kancelariami prawnymi przez co wynagrodzenie za ich usługi jest często dużo wyższe niż w przypadku bezpośredniego skorzystania z usług radcy prawnego lub adwokata
 • 02BRAK ZALICZEK
  w większości spraw o zadośćuczynienie lub odszkodowawanie nie pobieramy zaliczek tytułem naszego wynagrodzenia; w każdym przypadku nasz prawnik rozważy mozliwość złożenia wniosku o zwolnienie Cię z wszelkich opłat sadowych oraz pomoże złożyć taki wniosek
 • 03POSTĘPOWANIA POLUBOWNE I SĄDOWE
  dochodzimy odszkodowań na drodze polubownej i sądowej, radca prawny z kancelarii prawnej zawsze dąży do uzyskania najwyższego odszkodowania; nasz prawnik nie zawrze ugody bez Twojej zgody
 • 04KOMPLEKSOWE DORADZTWO
  radca prawny może zapewnić fachową pomoc prawną od razu po zdarzeniu i przeprowadzić Cię przez cały proces dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania
 • 05INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
  uważamy, że każdy przypadek zasługuje na indywidualne podejście, dlatego dostosowujemy sposób działania prawnika do Twoich konkretnych potrzeb i celów
 • 06DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE
  posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych różnych kategorii; posiadamy zespół wykwalifikowanych profesjonalistów, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 
Chcesz uzyskać należne Ci odszkodowanie?Odszkodowania - Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski
ZGŁOŚ SZKODĘ! ODDZWONIMY!
 
Napisz do nas, zadzwoń do nas lub odwiedź nas!
 
 

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie w razie śmierci osoby bliskiej - jaki jest termin? Roszczenia o wypłatę świadczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu od zdarzenia osoby uprawnione mogą nie uzyskać należnych im pieniędzy w razie podniesienia przez stronę przeciwną zarzutu przedawnienia. Wobec tego przed wystąpieniem na drogę sądową należy określić czy roszczenia, których ma się zamiar dochodzić nie są już przedawnione.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - kto jest osobą bliską w rozumieniu przepisów prawa? Jaki jest krąg osób uprawnionych do odszkodowania w razie śmierci osoby bliskiej? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w skutek śmierci członka rodziny oraz zadośćuczynienia są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Ustawodawca nie zawarł w przepisach definicji pojęcia „najbliższy członek rodziny zmarłego”.

 

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny może przysługiwać obok odszkodowania za szkodę majątkową poniesioną w takim wypadku. Opisywaliśmy już sytuacje, w których osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Przypomnijmy, że obowiązek wypłaty zadośćuczynienia powstaje po stronie sprawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia u osoby poszkodowanej. Przyczyną powstania tych zdarzeń są najczęściej wypadki komunikacyjne.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - komu i co przysługuje? Śmierć osoby bliskiej jest niezwykle ciężkim doświadczeniem. Niezależnie od tego czy śmierć nastąpiła nagle np. w wyniku wypadku samochodowego czy była spowodowana powikłaniami powstałymi po błędzie medycznym, to cierpienie i ból rodziny zmarłego są ogromne. Zwykle negatywne skutki utraty osoby bliskiej odczuwane są przez rodzinę zmarłego nie tylko w sferze psychicznej, ale też materialnej. Z tego względu klienci naszej kancelarii, którzy przeszli przez te tragiczne wydarzenia zadają pytanie czy mogą żądać odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Oczywiście tak, jednak świadczeń należnych osobom bliskich za utratę osoby bliskiej jest więcej.

Postępowanie karne a odszkodowanie, a w zasadzie możliwość dochodzenia odszkodowania jeżeli nie zostało zakończone postępowanie karne przeciwko sprawcy zdarzenia. Przepisy nakładają obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń w określonych terminach. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przekroczenie maksymalnego terminu na wypłatę świadczenia (90 dni) jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia? W przypadku gdy sprawca wypadku jest nam znamy, to z reguły wiemy jakie środki podjąć i od kogo możemy dochodzić odszkodowania. Sprawa się komplikuje, gdy sprawca nie jest znany, bowiem uciekł z miejsca zdarzenia, a osoba poszkodowana nie zdołała nawet zapisać numerów rejestracyjnych pojazdu, którym kierował sprawca wypadku. Kto w takim przypadku jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu?

Odsetki od odszkodowania - od jakiej daty? Poszkodowani często zadają sobie pytanie, czy mogą żądać od sprawcy zdarzenia (ubezpieczyciela) także zapłaty odsetek. Można żądać odsetek od odszkodowania. Problemem pozostaje jeszcze kwestia od jakiej daty należy żądać odsetek od odszkodowania.

Sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC? Wiele osób prowadzących samochody nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC. Co zrobić w sytuacji gdy zostaniemy poszkodowani w takim wypadku? Czy uzyskamy odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń? Z takimi pytaniami najczęściej borykają się osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w których sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC.

Czy należą Ci się odsetki o odszkodowania? Czy mogę żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela? Zgłoszenie szkody przez poszkodowanego powoduje powstanie obowiązku podjęcia stosownych działań przez zakład ubezpieczeń.

Renta od ubezpieczyciela? Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość przyznania osobie poszkodowanej, która doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia odpowiedniej renty. Renta jest to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez sprawcę zdarzenia lub inny podmiot odpowiedzialny (np. ubezpieczyciela) osobie poszkodowanej.

Została Ci zaproponowana ugoda z ubezpieczycielem? Zakłady ubezpieczeń dążą do zawarcia ugody z poszkodowanymi. Dlaczego? Jakie odnoszą z tego korzyści?

Koszty leczenia a odszkodowanie - jak udowodnić poniesione koszty leczenia, czy wystarczy paragon? Podczas prowadzenia spraw dotyczących wypłaty odszkodowania za poniesione koszty leczenia często spotykamy się z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Decyzje tego rodzaju są często oparte na tym, że osoba poszkodowana nie udowodniła faktu poniesienia przez nią kosztów leczenia lub ich wysokości.

Interesuje Cie wyższe odszkodowanie? Gdy ubezpieczyciel wypłaca część świadczenia, to oznacza, że nie kwestionuje samego faktu powstania szkody majątkowej i niemajątkowej, a jedynie jej wysokość. Ustalenie natomiast wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest łatwym zadaniem nawet dla bezstronnego sądu.

Zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych - komu i w jakiej sytuacji się należy? Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która podejmuje się leczenia, jest często zmuszona do poniesienia dodatkowych wydatków związanych z dojazdem do placówek medycznych. Czy zakład ubezpieczeń powinien zwrócić osobie poszkodowanej także tego rodzaju wydatki?

Spotkała się odmowa wypłaty odszkodowania bądź zaniżono Ci odszkodowanie? Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. W wielu przypadkach zamiast oczekiwanej informacji o wysokości przyznanego świadczenia, poszkodowany otrzymuje decyzję o odmowie wypłaty zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Jęzli utraciłeś dochód na skutek np. wypadku przysługuje Ci odszkodowanie za utracone wynagrodzenie. Osobie poszkodowanej, która utraciła dochody lub zarobki w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia np. w wypadku komunikacyjnym, przysługuje odszkodowanie za utracone dochody lub zarobki. Sytuacja ta obejmuje zwykle przypadki, w których w związku z danym zdarzeniem osoba poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim i zamiast dostawać 100% wynagrodzenia, otrzymywała zaledwie 80%. Tego rodzaju odszkodowania można dochodzić obok innych świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (np. zadośćuczynienia). Do dochodzenia odszkodowania za utracony dochód zastosowanie będą miały wszelkie uwagi poczynione odnośnie tego świadczenia.

Jaki wpływa ma uszczerbek na zdrowiu na wysokość zadośćuczynienia? Ze względu na fakt, że w przypadku zdarzeń, w których poszkodowany doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, rozmiar krzywdy jest względnie wysoki, należy rozważyć czy okoliczność ta ma znaczenie dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia, a jeśli tak to jakie.

Koszty prywatnych wizyt lekarskich a odszkodowanie - czy ubezpieczyciel może odmówić rekompenstay? Zakłady ubezpieczeń kwestionują wydatki poniesione przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych na wizyty u specjalistów, twierdząc, że poszkodowani powinni leczyć się wyłącznie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Powszechnie natomiast wiadomo, że kolejki do specjalistów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, są niezwykle długie. Ponadto często obrażenia doznane przez osobą poszkodowaną wymagają szybkiego leczenia czy też leczenia za granicą bądź przez wybitnych specjalistów. Czy wobec tego ubezpieczyciel ma prawo nie zwrócić kosztów prywatnych wizyt u lekarzy?

Pod pojęciem uszczerbku na zdrowiu rozumie się naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym bądź długotrwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodującym upośledzenie czynności organizmu. Upraszczając jako uszczerbek na zdrowiu zostanie potraktowane każde poważne, długotrwałe i zwykle nieodwracalne uszkodzenie narządów ciała.

Osoby poszkodowane, szczególnie w wypadkach komunikacyjnych często swoim zachowaniem przyczyniają się do powstania danego zdarzenia lub zwiększenia rozmiaru szkody. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przyczynienie się osoby poszkodowanej do powstania lub zwiększenia szkody powoduje, że obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Innymi słowy, zachowanie się osoby poszkodowanej nie pozostaje bez wpływu na wysokość świadczeń, które mogą zostać jej przyznane.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego sąd powinien zasądzić odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia. Co jednak oznacza wyrażenie „odpowiednia suma”? W jaki sposób sądy ją ustalają? Jaka powinna być wysokość zadośćuczynienia?

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII 

Polityka prywatności

Strona naszej kancelarii prawnej korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznaj się ze sposobem korzystania z plików cookies, a także ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych. Czy pozwolisz nam korzystać z plików cookies? Zapoznaj się z naszą