Odszkodowania

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08
images/radca_prawny_odszkodowania.png

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek!

POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ

Pomagamy poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi oraz spowodowanych innymi zdarzeniami. Świadczymy także pomoc dla członków rodziny, którzy utracili najbliżyszch w różnego rodzaju wypadkach. Zapewniamy profesjonalną obsługę na etapie polubownego oraz sądowego dochodzenia roszczeń.

Jak możemy pomóc?

 71 719 59 08
  504 798 106
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z wypadkiem komunikacyjnym.

kancelaria odszkodowanie wypadek

Błędy medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski lub zaniedbanie medyczne.

blad medyczny odszkodowanie

Wypadki przy pracy

Odszkodwanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

odszkodowanie wypadek przy pracy

Inne szkody

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, nieudane wakacje i inne zdarzenia.

kancelaria odszkodowanie

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach samochodowych!Pomagamy uzyskać pełne odszkodowanie na drodze postępowania sądowego.
Ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty pełnego odszkodowania! Zadzwoń bądź napisz do nas już dziś!

Sprawdź dlaczego warto! Walczymy o wysokie odszkodowania!

 • 01PRZEDE WSZYTKIM KOSZTY
  kancelarie odszkodowawcze zwykle współpracują z pośrednikami i zewnętrznymi kancelariami prawnymi przez co wynagrodzenie za ich usługi jest często dużo wyższe niż w przypadku bezpośredniego skorzystania z usług radcy prawnego lub adwokata
 • 02BRAK ZALICZEK
  w większości spraw o zadośćuczynienie lub odszkodowawanie nie pobieramy zaliczek tytułem naszego wynagrodzenia; w każdym przypadku rozważamy mozliwość złożenia wniosku o zwolnienie naszego Cię z wszelkich opłat sadowych oraz pomagamy złożyć taki wniosek
 • 03POSTĘPOWANIA POLUBOWNE I SĄDOWE
  dochodzimy odszkodowań na drodze polubownej i sądowej, zawsze dążymy do uzyskania najwyższego odszkodowania, nie zawiaramy ugody bez Twojej zgody
 • 04KOMPLEKSOWE DORADZTWO
  możemy zapewnić fachową pomoc prawną od razu po zdarzeniu i przeprowadzić Cię przez cały proces dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania
 • 05INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
  uważamy, że każdy przypadek zasługuje na indywidualne podejście, dlatego dostosowujemy sposób naszego działania do Twoich konkretnych potrzeb i celów
 • 06DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE
  posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych różnych kategorii; posiadamy zespół wykwalifikowanych profesjonalistów, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 
Chcesz uzyskać należne Ci odszkodowanie?Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski
ZGŁOŚ SZKODĘ! ODDZWONIMY!
 
Napisz do nas, zadzwoń do nas lub odwiedź nas!
 
 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS - komu przysługuje i jak dochodzić? Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Ma ono na celu zrekompensować poszkodowanemu pracownikowi szkodę jaką doznał w wypadku przy pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy? Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków w sytuacji wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy. Postępowanie pracodawcy powinno wpisać się w ustawowo określony ciąg czynności, które powinien on podjąć. Dla pracownika przebieg postępowania po wystąpieniu wypadku przy pracy jest istotny z uwagi na konieczność ustalenia, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wypadku, której wymaga ZUS.

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie w razie śmierci osoby bliskiej - jaki jest termin? Roszczenia o wypłatę świadczeń z tytułu śmierci osoby bliskiej ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu od zdarzenia osoby uprawnione mogą nie uzyskać należnych im pieniędzy w razie podniesienia przez stronę przeciwną zarzutu przedawnienia. Wobec tego przed wystąpieniem na drogę sądową należy określić czy roszczenia, których ma się zamiar dochodzić nie są już przedawnione.

Wypadek przy pracy – czym jest i czego może żądać pracownik? Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: (1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, (2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, (3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - kto jest osobą bliską w rozumieniu przepisów prawa? Jaki jest krąg osób uprawnionych do odszkodowania w razie śmierci osoby bliskiej? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do dochodzenia odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w skutek śmierci członka rodziny oraz zadośćuczynienia są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Ustawodawca nie zawarł w przepisach definicji pojęcia „najbliższy członek rodziny zmarłego”.

Odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie - kto i czego może żądać? Okołoporodowe błędy medyczne wynikają z błędnej diagnozy, która skutkuje zastosowaniem przez lekarzy niewłaściwych procedur zarówno podczas ciąży, jak i samego porodu. Do najczęściej popełnianych błędów można zaliczyć nieprawidłową diagnostyka stanu matki i dziecka oraz niewykonanie cesarskiego cięcia, w sytuacji gdy jest to wskazane. Nieprawidłowe decyzje lekarzy powodują często poważne uszkodzenia ciała zarówno matki, ale też i dziecka powstałe przykładowo na skutek niedotlenienia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - komu i co przysługuje? Śmierć osoby bliskiej jest niezwykle ciężkim doświadczeniem. Niezależnie od tego czy śmierć nastąpiła nagle np. w wyniku wypadku samochodowego czy była spowodowana powikłaniami powstałymi po błędzie medycznym, to cierpienie i ból rodziny zmarłego są ogromne. Zwykle negatywne skutki utraty osoby bliskiej odczuwane są przez rodzinę zmarłego nie tylko w sferze psychicznej, ale też materialnej. Z tego względu klienci naszej kancelarii, którzy przeszli przez te tragiczne wydarzenia zadają pytanie czy mogą żądać odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Oczywiście tak, jednak świadczeń należnych osobom bliskich za utratę osoby bliskiej jest więcej.

Błąd medyczny - przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Poszkodowani na skutek błędów medycznych pacjenci mają prawo do zwrotu kosztów leczenia oraz rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie. Odszkodowanie i inne świadczenia za błędy medyczne mają na celu zapewnić poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie, a w konsekwencji umożliwić im szybszy powrót do zdrowia, a także stanowić wyrównanie cierpień.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia? W przypadku gdy sprawca wypadku jest nam znamy, to z reguły wiemy jakie środki podjąć i od kogo możemy dochodzić odszkodowania. Sprawa się komplikuje, gdy sprawca nie jest znany, bowiem uciekł z miejsca zdarzenia, a osoba poszkodowana nie zdołała nawet zapisać numerów rejestracyjnych pojazdu, którym kierował sprawca wypadku. Kto w takim przypadku jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu?

Błąd medyczny – czego możesz żądać? O tym, czym jest błąd medyczny i kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność za nieudany zabieg lub nieodpowiednie leczenie pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy tylko, że odpowiedzialność lekarza powstanie w przypadku tzw. „błędu w sztuce” - przeprowadzenia procesu leczniczego bądź zabiegu niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, tj. w sposób odbiegający od ustalonego wzorca postępowania w tego rodzaju sytuacjach.

Sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC? Wiele osób prowadzących samochody nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC. Co zrobić w sytuacji gdy zostaniemy poszkodowani w takim wypadku? Czy uzyskamy odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń? Z takimi pytaniami najczęściej borykają się osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w których sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC.

Błąd medyczny - czym jest błąd medzyczny, a czym powikłanie? W mediach często słyszy się o błędach lekarzy. Co w świetle przepisów prawa powinno zostać zakwalifikowano jako błąd medyczny? Za co tak w istocie ponoszą odpowiedzialność lekarze lub placówki medyczne, za co można żądać odszkodowania za błąd medyczny?

Renta od ubezpieczyciela? Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość przyznania osobie poszkodowanej, która doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia odpowiedniej renty. Renta jest to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez sprawcę zdarzenia lub inny podmiot odpowiedzialny (np. ubezpieczyciela) osobie poszkodowanej.

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej w skutek śmierci osoby bliskiej - co obejmuje, w jakiej wysokości żądać, jak je uzyskać?Z powodu śmierci osoby poszkodowanej sytuacja życiowa członków jej rodziny może ulec pogorszeniu. Co zrobić, gdy śmierć osoby bliskiej skutkuje tym, że członkowie jej rodziny nie mogą już liczyć na jej pomoc, w tym finansową? W takiej sytuacji warto rozważyć dochodzenie od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (zwykle zakładu ubezpieczeń) odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią osoby najbliżej.

Koszty leczenia a odszkodowanie - jak udowodnić poniesione koszty leczenia, czy wystarczy paragon? Podczas prowadzenia spraw dotyczących wypłaty odszkodowania za poniesione koszty leczenia często spotykamy się z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Decyzje tego rodzaju są często oparte na tym, że osoba poszkodowana nie udowodniła faktu poniesienia przez nią kosztów leczenia lub ich wysokości.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - czym jest, komu przysługuje i w jakiej wysokości? Śmierć osoby bliskiej wiąże się z negatywnymi skutkami, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. W przypadku tych drugich najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody stosownego zadośćuczynienia.

Zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych - komu i w jakiej sytuacji się należy? Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która podejmuje się leczenia, jest często zmuszona do poniesienia dodatkowych wydatków związanych z dojazdem do placówek medycznych. Czy zakład ubezpieczeń powinien zwrócić osobie poszkodowanej także tego rodzaju wydatki?

Renta w razie śmierci osoby bliskiej - komu przysługuje i jaka może być jej wysokość. Mój mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Moja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, nie jestem w stanie znaleźć środków na potrzeby moich dzieci. Czy mogę domagać się od osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody wypłaty stałej kwoty (np. co miesiąc)? Przepisy Kodeksu cywilnego, w takich sytuacjach jak ta opisana powyżej, pozwalają dochodzić renty alimentacyjnej.

Jęzli utraciłeś dochód na skutek np. wypadku przysługuje Ci odszkodowanie za utracone wynagrodzenie. Osobie poszkodowanej, która utraciła dochody lub zarobki w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia np. w wypadku komunikacyjnym, przysługuje odszkodowanie za utracone dochody lub zarobki. Sytuacja ta obejmuje zwykle przypadki, w których w związku z danym zdarzeniem osoba poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim i zamiast dostawać 100% wynagrodzenia, otrzymywała zaledwie 80%. Tego rodzaju odszkodowania można dochodzić obok innych świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (np. zadośćuczynienia). Do dochodzenia odszkodowania za utracony dochód zastosowanie będą miały wszelkie uwagi poczynione odnośnie tego świadczenia.

Odszkodowanie za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia osoby zmarłej - jaki jest zakres odszkodopwania i kto jest uprawniony? Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych są często zmuszone poddać się kosztownemu leczeniu w celu powrotu do zdrowia. Nie zawsze jednak podjęte przez lekarzy działania przynoszą zamierzone efekty. Niestety w niektórych przypadkach zdarza się, że osoba poszkodowana np. w wypadku komunikacyjnym umiera. Wówczas pojawia się pytanie, czy można domagać się od sprawcy wypadku lub zakładu ubezpieczeń, u którego miał on wykupioną polisę OC zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Koszty prywatnych wizyt lekarskich a odszkodowanie - czy ubezpieczyciel może odmówić rekompenstay? Zakłady ubezpieczeń kwestionują wydatki poniesione przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych na wizyty u specjalistów, twierdząc, że poszkodowani powinni leczyć się wyłącznie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Powszechnie natomiast wiadomo, że kolejki do specjalistów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, są niezwykle długie. Ponadto często obrażenia doznane przez osobą poszkodowaną wymagają szybkiego leczenia czy też leczenia za granicą bądź przez wybitnych specjalistów. Czy wobec tego ubezpieczyciel ma prawo nie zwrócić kosztów prywatnych wizyt u lekarzy?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

linia

Skontaktuj się z kancelarią:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 504 798 106
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII