Odszkodowania

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08
images/radca_prawny_odszkodowania.png

Dochodzisz odszkodowania lub zadośćuczynienia? Wypadek, czy błąd medyczny?

Nie musisz płacić 20%, 25% lub 30% i więcej procent prowizji!!!

Nasz radca prawny pomoże w uzyskaniu odszkodowania

POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ

Radca prawny z naszej kancelarii prawnej pomoże w uzyskaniu odszkodowania w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, błędem medycznym oraz w związku z innymi zdarzeniami. Nasz prawnik pomoże również członkom rodziny, którzy utracili najbliżyszch w różnego rodzaju wypadkach. Nasz radca prawny zapewni profesjonalną obsługę na etapie polubownego oraz sądowego dochodzenia odszkodowania.

Jak możemy pomóc?

 71 719 59 08
  736 860 916
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z wypadkiem komunikacyjnym.

kancelaria odszkodowanie wypadek

Błędy medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny, lekarski lub zaniedbanie medyczne.

blad medyczny odszkodowanie

Wypadki przy pracy

Odszkodwanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

odszkodowanie wypadek przy pracy

Inne szkody

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, nieudane wakacje, inne zdarzenia.

kancelaria odszkodowanie

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach samochodowych!Radca prawny pomoże uzyskać pełne odszkodowanie na drodze postępowania sądowego.
Ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty pełnego odszkodowania! Zadzwoń bądź napisz do naszego prawnika już dziś! Zapraszamy do naszej kancelarii odszkodowawczej.

Sprawdź dlaczego warto! Walczymy o wysokie odszkodowania!

 • 01PRZEDE WSZYTKIM KOSZTY
  kancelarie odszkodowawcze zwykle współpracują z pośrednikami i zewnętrznymi kancelariami prawnymi przez co wynagrodzenie za ich usługi jest często dużo wyższe niż w przypadku bezpośredniego skorzystania z usług radcy prawnego lub adwokata
 • 02BRAK ZALICZEK
  w większości spraw o zadośćuczynienie lub odszkodowawanie nie pobieramy zaliczek tytułem naszego wynagrodzenia; w każdym przypadku nasz prawnik rozważy mozliwość złożenia wniosku o zwolnienie Cię z wszelkich opłat sadowych oraz pomoże złożyć taki wniosek
 • 03POSTĘPOWANIA POLUBOWNE I SĄDOWE
  dochodzimy odszkodowań na drodze polubownej i sądowej, radca prawny z kancelarii prawnej zawsze dąży do uzyskania najwyższego odszkodowania; nasz prawnik nie zawrze ugody bez Twojej zgody
 • 04KOMPLEKSOWE DORADZTWO
  radca prawny może zapewnić fachową pomoc prawną od razu po zdarzeniu i przeprowadzić Cię przez cały proces dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania
 • 05INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
  uważamy, że każdy przypadek zasługuje na indywidualne podejście, dlatego dostosowujemy sposób działania prawnika do Twoich konkretnych potrzeb i celów
 • 06DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE
  posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych różnych kategorii; posiadamy zespół wykwalifikowanych profesjonalistów, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 
Chcesz uzyskać należne Ci odszkodowanie?Odszkodowania - Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski
ZGŁOŚ SZKODĘ! ODDZWONIMY!
 
Napisz do nas, zadzwoń do nas lub odwiedź nas!
 
 

Wypadek z udziałem dziecka - kto odpowiada i komu przysługuje roszczenie odszkodowawcze? Radca prawny wyjaśnia kiedy można żądać odszkodowania za wypadek z udziałem dziecka. Dzieci z uwagi na ich ruchliwość i brak doświadczenia są szczególnie narażone na różnego rodzaju urazy ciała. Jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują rodzicom dzieci od sprawców zdarzeń lub osób, które sprawują nadzór nad ich pociechami?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - co obejmuje i komu przysługuje? Rolnicy mają ustawowy obowiązek ubezpieczenia polisą OC gospodarstwa rolnego - wskazuje radca prawny. Powoduje to, że osoba poszkodowana w wypadku z gospodarstwie rolnym ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika. Stosowne świadczenia przysługują także członkom rodziny zmarłej na skutek wypadku osoby.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy? Czy należy Ci sie odszkodowanie za wypadek przy pracy - wyjaśnia radca z naszej Kancelarii prawnej. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków w sytuacji wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy. Postępowanie pracodawcy powinno wpisać się w ustawowo określony ciąg czynności, które powinien on podjąć. Dla pracownika przebieg postępowania po wystąpieniu wypadku przy pracy jest istotny z uwagi na konieczność ustalenia, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wypadku, której wymaga ZUS.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nieudane wakacje - kiedy i komu się należy wyjaśnia radca prawny z Wrocławia? Wymarzone wakacje okazały się klapą? Biuro podróży oferowało wysoki standard hotelu, bliskość do morza, dodatkowe atrakcje dla dzieci, a na miejscu okazało się, że warunki są zupełnie inne niż te obiecywane przez organizatora? Wakacji Ci na pewno nikt nie zwróci, ale w zamian za stres i rozczarowanie z powodu nieudanych wakacji możesz się domagać odszkodowania i zadośćuczynienia od biura podróży.

Wypadek przy pracy – czym jest i czego może żądać pracownik wyjasnia radca prawny? Zgodnie z obowiązującymi prtzepisami za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: (1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, (2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, (3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych - radca prawny wyjaśnia kiedy i komu przysługuje. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają osobom, których dobra osobiste zostały zagrożone w skutek działania innej osoby domagania się od niej zaprzestania tych działań. Z kolei w razie naruszenia dóbr osobistych osoby poszkodowane mogą żądać usunięcia skutków, w szczególności złożenia odpowiednich oświadczeń. Nadto osobom, których dobra osobiste zostały naruszone przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Skoncentrujmy się na tym, czym jest zadośćuczynieniei w jaki uzsykać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie - parawnik omawia kto i czego może żądać? Okołoporodowe błędy medyczne wynikają z błędnej diagnozy, która skutkuje zastosowaniem przez lekarzy niewłaściwych procedur zarówno podczas ciąży, jak i samego porodu wyjasnia radca prawny. Do najczęściej popełnianych błędów medycznych można zaliczyć nieprawidłową diagnostyka stanu matki i dziecka oraz niewykonanie cesarskiego cięcia, w sytuacji, gdy jest to wskazane. Nieprawidłowe decyzje lekarzy powodują często poważne uszkodzenia ciała zarówno matki, ale też i dziecka powstałe przykładowo na skutek niedotlenienia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Pogryzienie przez psa - radca prawny wyjaśnia jakie roszczenia Ci przysługują. Ten kto został pogryziony przez cudzego psa ma prawo żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną szkodę. Osobą uprawnioną do dochodzenia zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia jest osoba bezpośrednio poszkodowana, czyli osoba pogryziona. Jeżeli pogryzione zostanie dziecko, to zastępować je w ewentualnej sprawie sądowej będą rodzice.

Błąd medyczny - przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Poszkodowani na skutek błędów medycznych pacjenci mają prawo do zwrotu kosztów leczenia oraz rekompensaty za doznaną krzywdę i cierpienie. Odszkodowanie i inne świadczenia za błędy medyczne mają na celu zapewnić poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie, a w konsekwencji umożliwić im szybszy powrót do zdrowia, a także stanowić wyrównanie cierpień.

Wysokość odszkodowania z ZUS jest z góry określona w przepisach prawa i zależna co do zasady jedynie od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu. ZUS określa stopień uszczerbku na zdrowiu, a także jego związek z wypadkiem przy pracy po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Stały lub długotrwały uszczerbek stwierdza lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzanym badaniu pracownika i analizie dokumentacji medycznej.

Błąd medyczny – czego możesz żądać? O tym, czym jest błąd medyczny i kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność za nieudany zabieg lub nieodpowiednie leczenie pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy tylko, że odpowiedzialność lekarza powstanie w przypadku tzw. „błędu w sztuce” - przeprowadzenia procesu leczniczego bądź zabiegu niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, tj. w sposób odbiegający od ustalonego wzorca postępowania w tego rodzaju sytuacjach.

Odmowa przyznania odszkodowania z ZUS-u za wypadek przy pracy – co dalej? ZUS obligatoryjnie odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu w razie:

Błąd medyczny - czym jest błąd medzyczny, a czym powikłanie? W mediach często słyszy się o błędach lekarzy. Co w świetle przepisów prawa powinno zostać zakwalifikowano jako błąd medyczny? Za co tak w istocie ponoszą odpowiedzialność lekarze lub placówki medyczne, za co można żądać odszkodowania za błąd medyczny?

Odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową - kiedy przysługuje i co jest chorobą zawodową? Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Tak brzmi definicja ustawowa choroby zawodowej. Wynika z niej, że dla uznania choroby za chorobę zawodową konieczne jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek.

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej w skutek śmierci osoby bliskiej - co obejmuje, w jakiej wysokości żądać, jak je uzyskać?Z powodu śmierci osoby poszkodowanej sytuacja życiowa członków jej rodziny może ulec pogorszeniu. Co zrobić, gdy śmierć osoby bliskiej skutkuje tym, że członkowie jej rodziny nie mogą już liczyć na jej pomoc, w tym finansową? W takiej sytuacji warto rozważyć dochodzenie od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody (zwykle zakładu ubezpieczeń) odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią osoby najbliżej.

Czy przedsiębiorcy nalezy się odszkodowanie za wypadek przy pracy? Zwykle osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które ulegną wypadkowi przy pracy nie zdają sobie sprawy, że mogą otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jak pracownicy. Przypomnijmy, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Istotne pozostaje również, kiedy nastąpiło zdarzenie. Aby dany wypadek mógł zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy powinien wystąpić podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem tej działalności przez przedsiębiorcę.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - czym jest, komu przysługuje i w jakiej wysokości? Śmierć osoby bliskiej wiąże się z negatywnymi skutkami, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. W przypadku tych drugich najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody stosownego zadośćuczynienia.

Czy otrzymam odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy? Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy jest uprawniony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy. Świadczenia te nie przysługują od pracodawcy lecz od ZUS-u, do którego odprowadzane są przez pracodawcę składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Renta w razie śmierci osoby bliskiej - komu przysługuje i jaka może być jej wysokość. Mój mąż zmarł w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym. Moja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, nie jestem w stanie znaleźć środków na potrzeby moich dzieci. Czy mogę domagać się od osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody wypłaty stałej kwoty (np. co miesiąc)? Przepisy Kodeksu cywilnego, w takich sytuacjach jak ta opisana powyżej, pozwalają dochodzić renty alimentacyjnej.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS - komu przysługuje i jak dochodzić? Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Ma ono na celu zrekompensować poszkodowanemu pracownikowi szkodę jaką doznał w wypadku przy pracy.

Odszkodowanie za zwrot kosztów pogrzebu i leczenia osoby zmarłej - jaki jest zakres odszkodopwania i kto jest uprawniony? Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych są często zmuszone poddać się kosztownemu leczeniu w celu powrotu do zdrowia. Nie zawsze jednak podjęte przez lekarzy działania przynoszą zamierzone efekty. Niestety w niektórych przypadkach zdarza się, że osoba poszkodowana np. w wypadku komunikacyjnym umiera. Wówczas pojawia się pytanie, czy można domagać się od sprawcy wypadku lub zakładu ubezpieczeń, u którego miał on wykupioną polisę OC zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Więcej o kancelarii prawnej:

linia

 • Jesteśmy zespołem prawników, tworzonym przez radców prawnych. Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidulanych.
 •  
 • Przejdź do naszego bloga

 

Skontaktuj się z kancelarią prawną:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 736 860 916
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII 

Polityka prywatności

Strona naszej kancelarii prawnej korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznaj się ze sposobem korzystania z plików cookies, a także ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych. Czy pozwolisz nam korzystać z plików cookies? Zapoznaj się z naszą