Blog

Odwiedź nas ul. Kręta 10/U1, Wrocław
Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twój radca prawny we Wrocławiu

 
zadzwoń do kanclearii radcy prawnego +48 71 719 59 08

Ostatnie wpisy na blogu kancelarii prawnej

 • Rezygnacja ostatniego członka zarządu
  Written by
  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r., wprowadzająca wiele uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym uregulowała sporną dotychczas kwestię, komu ostatni członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć rezygnację. Dotychczas na gruncie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt: III CZP 89/15, przyjmowano, że…
  Written on piątek, 01 marzec 2019 22:12 in Blog Be the first to comment! Read 280 times
 • Czym jest mobbing?
  Written by
  Prowadzę obecnie spór, którego przedmiotem jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, powstałą na skutek stosowania wobec pracownika mobbingu. Zmobilizowało mnie to do opublikowania kolejnego, choć krótkiego i bez zagłębiania się w konkretne szczegóły,  artykułu w kancelaryjnym blogu. Tym razem trochę o mobbingu. Pojęcie mobbingu, zdefiniowane w art. 94(3) Kodeksu pracy,…
  Written on wtorek, 06 październik 2015 21:44 in Blog Be the first to comment! Read 21528 times
 • Obowiązek odbioru dzieła
  Written by
  Klient kancelarii prawnej skierował do naszego radcy prawnego pytanie, czy jest zobowiązany do odbioru dostarczonego przez swojego kontrahenta dzieła, a jeżeli tak, to w jakim terminie dzieło powinien odebrać. Przedłożona przez klienta umowa nie zobowiązywała go w żaden sposób do odbioru dzieła, a tym bardziej nie wskazywała terminu, w którym…
  Written on piątek, 24 kwiecień 2015 13:56 in Blog Be the first to comment! Read 3063 times
 • Regulamin sklepu po nowemu
  Written by
  Wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w dotychczasowych regulaminach sklepów internetowych. Ze względu na stosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy przepisów dotychczasowych, sklepy internetowe powinny stosować dwa regulaminy, w zależności od…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Be the first to comment! Read 6796 times
 • Nowe prawo konsumenckie
  Written by
  W dniu 30 maja 2014 r. Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), której celem jest uporządkowanie dotychczasowej regulacji praw konsumenta, a także implementowanie unijnych dyrektyw regulujących zagadnienia obrotu konsumenckiego. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Be the first to comment! Read 2525 times
 • Wykonawca nie może uzależnić wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez inwestora
  Written by
  Dosyć często w praktyce strony umowy o roboty budowlane zastrzegają, że wypłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy nastąpi po wypłacie wynagrodzenia wykonawcy przez inwestora. Zastrzeżenie takie, zgodnie jednoznaczną z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.07.2007 r. (sygn. aktI Aca 817/06), należy uznać za nieważne. Teza powołanego wyroku stanowi bowiem,…
  Written on środa, 13 sierpień 2014 17:32 in Blog Be the first to comment! Read 8614 times
 • Kara umowna za zwłokę a kara z tytułu odstąpienia od umowy
  Written by
  Kara umowna pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jest to powszechnie stosowany w obrocie prawnym środek dyscyplinujący dłużnika. Jednocześnie stanowi ona dogodną dla wierzyciela forma naprawienia szkody, który zostaje w ten sposób zwolniony z obowiązku wykazania jej wysokości. W obrocie prawnym kara umowna zastrzegana jest…
  Written on wtorek, 12 sierpień 2014 20:26 in Blog Be the first to comment! Read 7481 times
 • Klauzula 20.1 FIDIC niezgodna z polskim prawem
  Written by
  Na kanwie sporu o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXV C 647/11) Sąd wywiódł istotne wnioski odnośnie ważności klauzuli 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC warunkującej możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń przez wykonawcę. Mianowicie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11.07.2012 r. wydanego…
  Written on wtorek, 05 sierpień 2014 14:01 in Blog Be the first to comment! Read 6852 times
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

B3

Na kanwie sporu o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXV C 647/11) Sąd wywiódł istotne wnioski odnośnie ważności klauzuli 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC warunkującej możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń przez wykonawcę. Mianowicie w uzasadnieniu wyroku z dnia 11.07.2012 r. wydanego w rzeczonej sprawie Sąd uznał, że klauzula ta w zakresie wyłączającym wykonawcy możliwość dochodzenia od zamawiającego roszczenia, na skutek uchybienia przez wykonawcę 28 dniowemu terminowi jego zgłoszenia inżynierowi, stanowi obejście prawa tj. przepisu art. 119 KC, przez co zgodnie z art. 58 § 1 KC jest nieważna.

Sąd podniósł, że treść klauzuli, na gruncie prawa polskiego stanowi niedopuszczalną umowną modyfikację instytucji przedawnienia i wprowadza dalej idące konsekwencje niż upływ terminu przedawnienia. Zgodnie bowiem z klauzulą 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC, w przypadku nieterminowego zgłoszenia roszczenia przez wykonawcę jego roszczenie wygasa, podczas gdy upływ terminu przedawnienia powoduje, że zobowiązanie przekształca się w naturalne. Zdaniem Sądu postanowienia komentowanej klauzuli nie znajdują również podstawy w kodeksowej zasadzie swobody umów, gdyż wprowadzanie umownych terminów zawitych jest wyłączone spod dyspozycji stron. W konsekwencji Sąd wskazuje, że klauzula 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy art. 117 § 1, art. 119 oraz przepis art. 3531 KC.

Powyższy wyrok niewątpliwie otwiera furtkę do dochodzenia zapłaty wykonawcom, których roszczenia zostały odrzucone przez inżyniera na podstawie opisanej klauzuli.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

linia

Skontaktuj się z kancelarią:

linia

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

 • ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
 • tel./fax: 71 719 59 08, kom. 504 798 106
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP: 9241757850  REGON: 022462290

Sprawdź co u nas słychać:

linia

facebook krpk na facebooku

twitter krpk na tweeterze

google+ krpk na google +

tumblr logo white 20 na tumblr

Logo-Krajowej-Izby-Radców-Prawnych     Kancelaria Prawna Wrocław - logo

Współpracujemy z:

SII